วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2566
กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง ดำเนินการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายไฟสื่อสาร หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากประชาชน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ซอยศาลเจ้าพ่อสนั่น ซึ่งกลัวว่าอาจจะได้รับอันตราย หากมีประชาชนท่านใดไปสัมผัสกับสายไฟที่ห้อยลงมานั้น

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments