วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ขอขอบคุณกองทัพปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ได้นำกำลังจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือทำการรื้อถอนหลังคาและตัวบ้าน ผู้ประสบอัคคีภัย ทั้ง 6 ครัวเรือน
บริเวณซอยวิถีสวัสดิ์ ชุมชน 5 ตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments