ประกาศ : กองคลังเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

เลื่อนภาษีรอบ 2
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts