ข่าวประชาสัมพันธ์ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
เรื่อง การขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
ในวันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566
1.หม้อแปลงหน้าร้านกมลพันธ์ เวลา 08.00 – 08.50 น.
2.หม้อแปลงหน้าตึกแถวอาคารพานิชย์ก่อนไฟแดงจารึกล้อม เวลา 08.50 – 09.40 น.
3.หม้อแปลงหน้าร้านเครื่องประดับ เวลา 09.40 – 10.30 น.
4.หม้อแปลงหน้าร้านประมุขเภสัช เวลา 10.30 – 11.20 น.
5.หม้อแปลงหน้าตลาด เวลา 11.20 – 12.10 น.
6.หม้อแปลงหน้าร้านสยามชัย เวลา 13.00 – 13.50 น.
7.หม้อแปลงหน้าโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล เวลา 13.50 – 14.40 น.
8.หม้อแปลงหน้าร้านวังเพชร เวลา 14.40 – 15.30 น.

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts