วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
นำโดย นางสาว สุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายวิจิตร ถนอมพงษ์ชาติ ประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง

#เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts