นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร

พร้อมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง : 1 โรงเรียนประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts