ภาพบรรยากาศ : การเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 6 ศรีสนั่นพัฒนา
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาวัดกำแพงประชาราม
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกคณะรรมการชุมชนบ่อยที่ 6 ศรีสนั่นพัฒนา ได้แก่
1.นางเมตตา ช้างแก้ว
2.นางสมศรี จันทร
3.นายเฉลียว จันทคล้อย
4.นางสมชิต ศรีอินทร์
5.นายสุชาติ แสงเพชร

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments