ภาพบรรยากาศ : การเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ชุมชนย่อยที่ 3 (รัตนตรัย)
วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566
ณ ศาลาวัดตะวันเย็น
เวลา 14:30 – 16:30 น.
ผลการเลือกคณะรรมการชุมชนบ่อยที่ 3 รัตนตรัย ได้แก่
1.นางมนตรา บุญเกตุ
2.นายสุวรรณ ร่าเริง
3.นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง
4.นายทองสุข ด้วงเจริญ
5.นายวิชยา ชื่นชมบุญ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts