นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments