วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ด้วยทางโรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน เพื่อสร้างความแข็งแรงด้านสุขภาพร่างกายให้นักเรียนได้มีการพัฒนา ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments