นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
ตัวแทนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอโคกสำโรงและรณรงค์แต่งกายชุดไทย
ร่วมสนับสนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2566 ของจังหวัดลพบุรี
ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ตำบลห้วยโป่ง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments