วันพฤหัสบดี ที่ 13 เมาษายน 2566
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ดูแลใส่ใจตรวจสุขภาพ วัดความดัน
เพิ่มความสนุก สดใส ด้วยเสียงหัวเราะจากเกมส์ปิดตาแต่งหน้า ร้องเพลงส่งแป้ง 
พร้อมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุรำวงย้อนยุค และเกมส์ฝึกสมอง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments