กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต (Live saving)
วันพุธ ที่ 27 เมษายน 2566
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
ว่าที่ร้อยโทคมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาลฯ พร้อมกับคณะผู้บริหาร และสมาชิกเทศบาลตำบลโคกสำโรง
พร้อมทั้ง นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ได้ไปพบปะเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรมว่ายน้ำ
เพราะเล็งเห็นถึงปัญหาเด็กจมน้ำ เพื่อลดปัญหาเด็กจมน้ำในระดับท้องถิ่น จึงเสริมทักษะการว่ายน้ำเป็น
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียนให้แก่เยาวชน

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments