วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อม คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2566
พิธีช่วง
เช้าทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 92 รูป
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments