เทศบาลตำบลโคกสำโรง ได้จัดทำโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชินีพันปีหลวง
(รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น) จัดหากล้าไม้ โดยร่วมกับอำเภอ ผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลโคกสำโรง
และภาคประชาชน ร่วมกันปลูกกล้าไม้ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จำนวน 100 ต้น
เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและบุคลากร และภาคประชาชนได้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ เพื่อคุณธรรมจริยธรรมการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนและลูกหลาน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments