วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 09:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภา
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมกิจกรรม 5ส และกิจกรรม Big Cleaning Day ในโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570 )
ณ บริเวณวัดสิงห์คูยาง และ วัดแก้วจันทราราม

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments