วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางมนตรา บุญเกตุสมาชิกสภาเทศบาล
นายสังวาลย์ ทองเกิดผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
ขอขอบพระคุณ ว่าที่ส.ส.นายนรินทร์ คลังผา
ที่สนับสนุนรถแบคโฮ เครื่องจักรขนาดใหญ่ ในการรื้อถอนบ้านเรือนที่เกิดอัคคีภัย
บริเวณ ซอยวิถีสวัสดิ์ ชุมชน 5

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments