เรื่อง ขอความร่วมมือขนย้ายสิ่งของที่กีดขวางทางเท้าและท่อระบายน้ำ
กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการล้างท่อระบายน้ำและทำความสะอาดทางเท้าในบริเวณซอยหลังธนาคารกรุงไทย ระหว่างร้านเจ๊นา (ขายไก่) ถึงธนาคารกรุงไทย
ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08:30น. เป็นต้นไป
จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารที่ตั้งอยู่ในซอยหลังธนาคารกรุงไทย ขนย้ายสิ่งกีดขวางออกจากทางเท้าและท่อระบายน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ล้างท่อหลังกรุงไทย
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments