เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ
วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤษภาคม 2566
เวลา 08:00 – 17:00 น.
เข้าคูหา รับบัตร 2 ใบ กา x ใบละเบอร์ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน
แบบแบ่งเขต เลือกคนที่รัก
แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคที่ชอบ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments