ประชาสัมพันธ์ : งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลโคกสำโรง
เรื่อง ขอเชิญชวนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (จำนวนจำกัด 300 คน / วัน)
ที่มา : โรงพยาบาลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments