ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ
อำเภอโคกสำโรง กำหนดจัดกิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดทำบุญวันพระ
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าวัด ไหว้พระฟังธรรม
ในวันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 07:00 น.
ณ วัดสิงห์คูยาง

*** หมายเหตุ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments