เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ขอแสดงความยินดี กับ คุณนิสา ร่มจำปา
ที่ได้รับพระราชทานรางวัล แม่ดีเด่นแห่งชาติ
ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2566
จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments