วันพุธ ที่ 1 มิถุนายน 2565
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการขุดลอกคูคลอง บริเวณศรีสุกหลังวัดสิงห์ (สะพานบ้านโพธิ์-วัดสิงห์คูยาง)
เพื่อป้องกันพายุฤดูฝนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts