คุยกับนายกปุ้ย

ดิฉันนางสาวสุรีรัตน์  วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง ขอน้อมรับฟังคำแนะนำ ข้อเสนอแนะ พร้อมรับฟังปัญหาจากการปฎิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกสำโรง จากทุกท่านด้วยความยินดี โดยปัญหาของทุกท่านจะได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยทันที ขอขอบคุณ

สุรีรัตน์  วรปัญญา
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถโพสข้อความ คำแนะนำ ข้อเสนอแนะเพื่อให้เทศบาลตำบลโคกสำโรง ดำเนินการได้ที่นี่ …..