วันศุกร์ ที่ 14 เมษายน 2566 
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลโคกสำโรง 
ร่วมงานทำบุญกลางบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ สืบสานประเพณีอันดีงานต่อไป
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments