วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 17:30 น.
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรี
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ
ร่วมงานบวงสรวงฉลองศาลหลักเมืองประจำปี 2566 (ภาคค่ำ)
เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี อนุรักษ์ และเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองทั้งหมด 5 ชุดการแสดง ได้แก่
1.ชุดการแสดง “รำอธิฐาน” จาก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโคกสำโรง
2. ชุดการแสดง “ระบำเทพบันเทิง” จาก โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม
3. ชุดการแสดง “รำยอบัวบูชา”จาก โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านโคกสำโรง
4. ชุดการแสดง “รำจตุรปัทมา” จาก โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดแก้วจันทราราม
5. ชุดการแสดงโขน ตอน ลักสีดา จาก คณะอิศรา นาฏศิลป์
ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments