วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 07:00 น.
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรี
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนงานราชการ
ร่วมงานบวงสรวงฉลองศาลหลักเมืองประจำปี 2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณี อนุรักษ์ และเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments