วันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2565
กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการตรวจสอบ ซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟโคมไฟ ไฟส่องสว่างสาธารณะในจุดที่ชำรุด
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณ ถนนศรีสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments