วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2565
กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการซ่อมแซมถนนเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
โดยการซ่อมแซมในครั้งนี้ได้ใช้ยางมะตอยสำเร็จรูปปูทับและบดอัดผิวถนนในส่วนที่ชำรุด
บริเวณถนนซอยศรีสนั่นและหน้าที่ว่าการอำเภอ

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts