วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2565
กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการซ่อมแซม เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กท่อระบายน้ำ จำนวน 3 ฝา บริเวณซอยศรีสนั่น
เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้ถนนบริเวณดังกล่าว

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments