วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการตรวจสอบถังดับเพลิงเบื้องต้น เพื่อป้องกันหากเกิดการชำรุดจะได้รีบดำเนินการเปลี่ยนถัง
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาล

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts