วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2565
กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ บริเวณศาลเจ้าพ่อโคกสำโรงและบริเวณซอยเทศบาล 3
เพื่อความปลอดภัยของประชาชนที่สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments