วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09:00น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมโลก สมาชิกสภาเทศบาล
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อปรับพื้นผิวจราจร ถนนเลียบคลองศรีสุก ระยะที่ 1 โดยเริ่มตั้งแต่สวนสาธารณะหลังวัดสิงห์คูยาง ถึง หลังวัดกำแพงประชาราม ความยาว 220 เมตร

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments