วันจันทร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:30 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวโสภิดา ป้อมบุบผา รองประธานสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ร่วมตรวจสอบความแข็งแรงของเสาไฟประติมากรรม ภายในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง
รวมทั้งสิ้นจำนวน 22 ต้น ให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน
โดยทีมงานกองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments