วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัว ซึ่งสร้างผลกระทบต่อชาวบ้านที่สัญจรไปมา ในบริเวณซอยเทอดเกียรติ
ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากท่อระบายน้ำที่อยู่ใต้ถนนคอนกรีตชำรุดจึงทำให้เกิดโพรง
ทั้งนี้ได้ปรึกษาหารือร่วมกับนายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
เพื่อหาวิธีซ่อมแซมเบื้องต้น เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments