วันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2565
กองช่างเทศบาลตำบลโคกสำโรง
ดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหน้าวัดกำแพงประชาราม
ตามคำร้องขอจากประชาชน เด็กและกลุ่มผู้สูงอายุ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments