วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:30น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายอกนิษฐ์ คงพรปรารถนา รองนายกเทศมนตรี
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นายรวิกร จันทร์รุ่งเรือง สมาชิกสภาเทศบาล
นางธัญญรัตน์ สมเนตร สมาชิกสภาเทศบาล
นางสาวอรุณ กลิ่นกาหลง สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนิต ล้ออุดมสมเจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
นางเสมอ บัวงาม ประธานชุมชนย่อยที่5
ร่วมต้อนรับและขอขอบคุณกองทัพปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุอัคคีภัย
พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบอัคคีภัย ทั้ง 6 ครัวเรือน

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments