วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง (5/5/2566)
ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่าน
ขอขอบคุณหลวงพี่ต้อม วัดถ้ำตะโก
ขอขอบคุณมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์
ขอขอบคุณกิ่งกาชาดอำเภอโคกสำโรง
ขอขอบคุณร้านกิจนิยม
ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน
ที่ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ตั้ง ณ บริเวณหน้า ซีเจ ซุปเปอร์มาเก็ต สาขาโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments