วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ขอขอบคุณมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ มอบเงินจำนวน 5,000 บาท จำนวน 6 หลังคาเรือนพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
ขอขอบคุณเฮียเลิฟ ร้านไซเรนซุปเปอร์มาร์เก็ต มอบเครื่องอุปโภคบริโภค
จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments