ประกาศเจตนารมณ์
เรื่อง “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลโคกสำโรงใสสะอาด 2566” และ  “’งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments