วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโคกสำโรง
จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการชุมชนย่อยที่ 1-7
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ ยุติธรรม และโปร่งใส

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments