วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ร่วมดำเนินการปลูกต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนสุระนารายณ์
เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพที่ดีกว่าเดิมและเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments