ตะกร้าหวายเทียมเส้นใหญ่

ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสตรีแม่บ้านเทศบาลตำบลโคกสำโรง

ท่านใดสนใจ “ตะกร้าหวายเทียมเส้นใหญ่”
ตระกร้าสานงานแฮนเมค งานฝีมือ งานละเอียด เคลือบเงา สีสวยทนทาน งานจริงสวยมาก ตะกร้าหวายเทียมสานใส่ของไปทำบุญเก๋ๆ
สามารถสั่งจอง สั่งทำตามออเดอร์ ได้ที่ คุณปรานอม  จรรยา โทร 081-793-9015 
ระยะเวลาในการจัดทำ 3-7 วัน // ราคาเริ่มต้น 380 บาท
สถานที่รับสินค้า กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลโคกสำโรง  
นำโดยนางระวีวรรณ  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ ประธานกลุ่ม มีสถานประกอบการอยู่ เลขที่ 172 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้จัดตั้งกลุ่มโดยการรวมกลุ่มสมาชิกเพื่อการจัดทำไข่เค็ม ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 จนถึงปัจจุบัน  ได้รับสัญลักษณ์ Otop 5 ดาว/ได้รับการการันตีจากสื่อมวลชนหลายสำนัก

เทศบาลตำบลโคกสำโรง

สนับสนุน ส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน