เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโคกสำโรง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ตัดหญ้า ถางป่า เก็บกิ่งไม้แห้งสะสม เคลียร์พื้นที่รกร้าง บริเวณเกาะลอย ที่อาจทำให้เกิดไฟไหม้กองไม้แห้ง หากมีอากาศที่ร้อนจัดหรืออาจเกิดอุบัติเหตุต่างๆ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments