นายอกนิษฐ์ คงพรปารถนา รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร
นางอุทุมพร ไชยกือ รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา
และคณะผู้อำนวยการศึกษาทั้ง 3 แห่ง
คณะครูและนักเรียน สังกัดโรงเรียนเทศบาลตำบล
ร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลโคกสำโรง ประจำปีการศึกษา 2565
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments