ภาพหลังการเคลียร์พื้นที่เปิดทางน้ำไหล
บริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่งโรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
วันพุธ ที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 15:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ว่าที่ ร.ท.คมสันต์ มีดา ปลัดเทศบาล
นางมารศรี พันธุ์เจริญ รองปลัดเทศบาล
นายสังวาลย์ ทองเกิด ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายอรุณ วรรณาลัย ผู้อำนวยการกองช่าง
จ.อ.มนตรี ศรีสุพรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
ลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดลอกคลอง เส้นทางทางเดินน้ำ
เคลียร์พื้นที่เปิดทางน้ำไหล ตัดหญ้า เก็บขยะ และวัชพืชในคลองป้องกันน้ำท่วมขัง เพื่อเตรียมพร้อมรับพายุฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่ให้มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts