เทศบาลตำบลโคกสำโรง

ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้าน

ปราชญ์ชาวบ้าน หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาชาวบ้าน และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการ ดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม
ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด และการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดอย่างมีความสุข

ปราชญ์ด้านยาแผนโบราณ
นางสมพงษ์ กระต่ายโพธิ์

นางสมพงษ์ กระต่ายโพธิ์ อายุ 71 ปี บ้านเลขที่่ 350/6 ถนนศรีสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปราชญ์ด้านยาแผนโบราณ สมุนไพรไทย สามารถจัดยา มีสูตรยารักษาโรคและบำรุงร่างกายต่างๆ เช่น ยาแก้ประดง ไข้ทับระดู บำรุงเลือด เบาหวาน ฯลฯ

ปราชญ์ด้านนวดแผนไทย
นางอำนวย แกล่งกล้า

นางอำนวย แกล่งกล้า อายุ 59 ปี บ้านเลขที่ 43 ซอยวิถีสวัสดิ์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ปราชญ์ด้านนวดแผนไทย ทำลูกประคบสมุนไพร

ภูมิปัญญาด้านการถักแห
นายทอง บุญอยู่

นายทอง บุญอยู่ อายุ 79 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19 ซอยประชาราม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ภูมิปัญญาด้านการถักแห

ภูมิปัญญาด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ร.ต.ลพ กระต่ายโพธิ์

ร.ต.ลพ กระต่ายโพธิ์ 76 ปี บ้านเลขที่ 2 ซอยวิถีสวัสดิ์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ภูมิปัญญา ด้านการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การเลี้ยงจุลินทรีย์ โดยนำส่วนผสมของพืชและสัตว์ หมักพร้อมกับส่วนผสมต่างๆ ได้สูตรการดูแลดิน และพืช เช่น สูตรบำรุงดิน สูตรบำรุงพืช กำจัดแมลง เร่งดอก เร่งผล

ปราชญ์ด้านการถนอมอาหาร
นางจำเนียร จิตรเฉย

นางจำเนียร จิตรเฉย อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 117/1 ซอยประชาราม ต.โคกสำโรง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ภูมิปัญญาด้านถนอมอาหาร เช่น ปลาร้า ปลาจ่อม ปลาส้ม หน่อไม้ดอง

ประเภทของภูมิปัญญา

ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
  1.ภูมิปัญญาระดับชาติ เป็นภูมิปัญญาที่พัฒนาสังคมไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ในอดีตเช่น การกอบกู้เอกราชโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และการเสียแผ่นดินบางส่วนของประเทศไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรักษาเอกราชชาติไทย ทำให้ประเทศไทยไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม หรือจักรวรรดินิยม
  2.ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน คือสิ่งที่แสดงความรู้ ความคิดและการกระทำของบรรพบุรุษของเรา เพื่อที่ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
  เขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย เพราะเป็นสังคมเมือง ดังนั้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโคกสำโรง จะเป็นด้านเพื่อการค้าเสียเป็นส่วนใหญ่ มีปราชญ์ชาวบ้านทำลูกประคบ การถักแห การนวดแผนไทย เป็นต้น