วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี และนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์
ที่จัดโดย โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments

Similar Posts