วันพฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00 น.
เทศบาลตำบลโคกสำโรง นำโดย
นางสาวสุรีรัตน์ วรปัญญา นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
ยินดีให้การต้อนรับสำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี นำโดย นางแก้วใจ คดีธรรม คลังจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่โครงการเสริมสร้างศักยภาพกองคลังท้องถิ่น (แบบประเมินสุขภาพการคลังท้องถิ่น) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคลังและงบประมาณของหน่วยงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานด้านการคลัง ด้านงบประมาณ และด้านการจัดเก็บภาษี

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments