ประชาสัมพันธ์ : ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลโคกสำโรง
ขอเชิญร่วมรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในครัวเรือน
ขอให้ประชาชน โรงเรียน ตลาด ร้านอาหารและโรงเรียน ติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร เพื่อลดปริมาณน้ำเสียก่อนปล่อยคืนสู่ลำน้ำสาธารณะ

 

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วยระบบ Facebook Comments